Staff

Academic Adviser:

 1. Shen Dingli
 2. Wu Xinbo
 3. Chen Zhimin
 4. Yan Xuetong

Researchers:

 1. Fan Yongming
 2. Su Changhe
 3. Chen Yugang
 4. He Ping
 5. Chen Dan
 6. Yin Xiangshuo
 7. Liu Junmei
 8. The YUAN Church Army
 9. Yin Xingmin
 10. Zhuang from the good
 11. Don Zhuchang
 12. Yang Xinyu
 13. Gong Baihua
 14. Yao Weiqun
 15. Du Youkang
 16. Jiegen
 17. Zhao Huasheng
 18. Zhang Guihong
 19. Xu Haiyan
 20. Feng Shaolei
 21. Pan Xingming
 22. Shi Zhiqin
 23. Sun Xuefeng
 24. Zhao Jin
 25. Liu Hongwu
 26. Li Tao
 27. Yang Wenwu

Comments are closed.